SPILL AV

Slide 3622 Vann installasjoner Til bruk for over 4 millioner mennesker 20K Øyekatarr operasjoner Har gitt folk synet tilbake 43 Skoler bygget Flere er under konstruksjon 170 Kriserammede Mennesker hjulpet

Slide VÅRE PROGRAMMER

Slide WATER FOR LIFE Nesten en milliard mennesker lever uten tilgang til rent drikkevann og verdig sanitæropplegg. Som en konsekvens av dette lider de av helseproblemer og hemmende fattigdom.

Vi mener at tilgang til rent vann er en rettighet og ikke et privilegium. Vårt «Water for life» program tilbyr en rekke løsninger for rent vann i de utsatte områdene samt sanitære fasiliteter. Vi sikrer bærekraftig implementering ved å også undervise mennesker i viktigheten av hygiene og sanitet. Vi har gjennomført over 2.500 installasjoner som hjelper over 4 millioner mennesker daglig.
Slide WATER FOR LIFE Nesten en milliard mennesker lever uten tilgang til rent drikkevann og verdig sanitæropplegg. Som en konsekvens av dette lider de av helseproblemer og hemmende fattigdom.

Vi mener at tilgang til rent vann er en rettighet og ikke et privilegium. Vårt «Water for life» program tilbyr en rekke løsninger for rent vann i de utsatte områdene samt sanitære fasiliteter. Vi sikrer bærekraftig implementering ved å også undervise mennesker i viktigheten av hygiene og sanitet. Vi har gjennomført over 2.500 installasjoner som hjelper over 4 millioner mennesker daglig.
Slide WATER FOR LIFE Nesten en milliard mennesker lever uten tilgang til rent drikkevann og verdig sanitæropplegg. Som en konsekvens av dette lider de av helseproblemer og hemmende fattigdom.

Vi mener at tilgang til rent vann er en rettighet og ikke et privilegium. Vårt «Water for life» program tilbyr en rekke løsninger for rent vann i de utsatte områdene samt sanitære fasiliteter. Vi sikrer bærekraftig implementering ved å også undervise mennesker i viktigheten av hygiene og sanitet. Vi har gjennomført over 2.500 installasjoner som hjelper over 4 millioner mennesker daglig.

Slide GIFT OF SIGHT Et av de store helseproblemene i verden innebærer nedsatt syn, ofte i form av grønn- eller grå stær. I lavinntektsland hvor den voksne befolkningen er rammet av grønn- eller grå stær forverrer dette fattigdommen, og påvirker alle aspekter ved livet deres. Barn med nedsatt syn sliter med studiene og hopper derfor ut av studiene.

Vi tilbyr gratis eller subsidiert konsultasjon, briller på resept og kirurgisk inngrep mot stær. Humanity First har også utplassert mobile kirurgiavdelinger i Afrika. Hittil har over 39.000 pasienter dratt nytte av disse.
Slide GIFT OF SIGHT Et av de store helseproblemene i verden innebærer nedsatt syn, ofte i form av grønn- eller grå stær. I lavinntektsland hvor den voksne befolkningen er rammet av grønn- eller grå stær forverrer dette fattigdommen, og påvirker alle aspekter ved livet deres. Barn med nedsatt syn sliter med studiene og hopper derfor ut av studiene.

Vi tilbyr gratis eller subsidiert konsultasjon, briller på resept og kirurgisk inngrep mot stær. Humanity First har også utplassert mobile kirurgiavdelinger i Afrika. Hittil har over 39.000 pasienter dratt nytte av disse.
Slide GIFT OF SIGHT Et av de store helseproblemene i verden innebærer nedsatt syn, ofte i form av grønn- eller grå stær. I lavinntektsland hvor den voksne befolkningen er rammet av grønn- eller grå stær forverrer dette fattigdommen, og påvirker alle aspekter ved livet deres. Barn med nedsatt syn sliter med studiene og hopper derfor ut av studiene.

Vi tilbyr gratis eller subsidiert konsultasjon, briller på resept og kirurgisk inngrep mot stær. Humanity First har også utplassert mobile kirurgiavdelinger i Afrika. Hittil har over 39.000 pasienter dratt nytte av disse.
Slide GIFT OF SIGHT Et av de store helseproblemene i verden innebærer nedsatt syn, ofte i form av grønn- eller grå stær. I lavinntektsland hvor den voksne befolkningen er rammet av grønn- eller grå stær forverrer dette fattigdommen, og påvirker alle aspekter ved livet deres. Barn med nedsatt syn sliter med studiene og hopper derfor ut av studiene.

Vi tilbyr gratis eller subsidiert konsultasjon, briller på resept og kirurgisk inngrep mot stær. Humanity First har også utplassert mobile kirurgiavdelinger i Afrika. Hittil har over 39.000 pasienter dratt nytte av disse.

Slide GLOBAL HEALTH Millioner av mennesker mangler tilgang til god, og anstendig helsehjelp. I regioner med lav inntekt er det mangel på faglært helsepersonell, og på kunnskap om nye kliniske teknikker og behandlinger. Mangel på vann og sanitet forverrer folkehelsen i samfunnet, noe som resulterer til infeksjoner og død blant gravide mødre og barn.

Humanity First bygger nye sykehus, tilrettelegger klinikker, utdanner helsepersonell, tilbyr medisinsk utstyr og ressurser, og utadrettede virksomheter gjennom helseleir. Vi har som mål å forbedre den globale helsen, fordi det er nøkkelen til å skape et velfungerende samfunn.
Slide GLOBAL HEALTH Millioner av mennesker mangler tilgang til god, og anstendig helsehjelp. I regioner med lav inntekt er det mangel på faglært helsepersonell, og på kunnskap om nye kliniske teknikker og behandlinger. Mangel på vann og sanitet forverrer folkehelsen i samfunnet, noe som resulterer til infeksjoner og død blant gravide mødre og barn.

Humanity First bygger nye sykehus, tilrettelegger klinikker, utdanner helsepersonell, tilbyr medisinsk utstyr og ressurser, og utadrettede virksomheter gjennom helseleir. Vi har som mål å forbedre den globale helsen, fordi det er nøkkelen til å skape et velfungerende samfunn.
Slide GLOBAL HEALTH Millioner av mennesker mangler tilgang til god, og anstendig helsehjelp. I regioner med lav inntekt er det mangel på faglært helsepersonell, og på kunnskap om nye kliniske teknikker og behandlinger. Mangel på vann og sanitet forverrer folkehelsen i samfunnet, noe som resulterer til infeksjoner og død blant gravide mødre og barn.

Humanity First bygger nye sykehus, tilrettelegger klinikker, utdanner helsepersonell, tilbyr medisinsk utstyr og ressurser, og utadrettede virksomheter gjennom helseleir. Vi har som mål å forbedre den globale helsen, fordi det er nøkkelen til å skape et velfungerende samfunn.

Slide KNOWLEDGE FOR LIFE I mange land har barn begrenset tilgang til utdanning, og mange av dem gjennomfører dermed ikke utdanningen sin. Barna underpresterer som følge av mangel på ressurser, fattigdom og dårlig helse. Det antas at 75 millioner barn ikke går på skole (UNESCO), og på skolene i de fattige områdene er det én lærer per 50 elever. I disse landene er rundt 50% av befolkningen analfabet, og mangler kunnskapen til å lese og skrive.

Humanity First tilbyr like muligheter til utdanning uansett skjønn og sosial bakgrunn. Vi bygger og driver skoler og yrkesopplæringssentre og tilbyr subsidiert utdanning. Vi har allerede hjulpet over 287.000 mennesker.
Slide GLOBAL HEALTH I mange land har barn begrenset tilgang til utdanning, og mange av dem gjennomfører dermed ikke utdanningen sin. Barna underpresterer som følge av mangel på ressurser, fattigdom og dårlig helse. Det antas at 75 millioner barn ikke går på skole (UNESCO), og på skolene i de fattige områdene er det én lærer per 50 elever. I disse landene er rundt 50% av befolkningen analfabet, og mangler kunnskapen til å lese og skrive.

Humanity First tilbyr like muligheter til utdanning uansett skjønn og sosial bakgrunn. Vi bygger og driver skoler og yrkesopplæringssentre og tilbyr subsidiert utdanning. Vi har allerede hjulpet over 287.000 mennesker.

Slide CUMMUNITY CARE Rundt omkring i verden lider de mest sårbare i samfunnet av sult, ensomhet, depresjon og et bosted. Humanity First mener at alle bør få leve et liv i verdighet og trygghet uavhengig av deres sosiale ståsted eller psykiske helse.

Vårt “Community Care” program har som formål å støtte de mest sårbare i samfunnet, bl.a. de eldre, funksjonshemmede og hjemløse. Vi tilbyr utadrettet virksomhet, mat- og hygienepakker, sosiale sammenkomster og prosjekter, og ressurser til funksjonshemmede.
Slide CUMMUNITY CARE Rundt omkring i verden lider de mest sårbare i samfunnet av sult, ensomhet, depresjon og et bosted. Humanity First mener at alle bør få leve et liv i verdighet og trygghet uavhengig av deres sosiale ståsted eller psykiske helse.

Vårt “Community Care” program har som formål å støtte de mest sårbare i samfunnet, bl.a. de eldre, funksjonshemmede og hjemløse. Vi tilbyr utadrettet virksomhet, mat- og hygienepakker, sosiale sammenkomster og prosjekter, og ressurser til funksjonshemmede.
Slide CUMMUNITY CARE Rundt omkring i verden lider de mest sårbare i samfunnet av sult, ensomhet, depresjon og et bosted. Humanity First mener at alle bør få leve et liv i verdighet og trygghet uavhengig av deres sosiale ståsted eller psykiske helse.

Vårt “Community Care” program har som formål å støtte de mest sårbare i samfunnet, bl.a. de eldre, funksjonshemmede og hjemløse. Vi tilbyr utadrettet virksomhet, mat- og hygienepakker, sosiale sammenkomster og prosjekter, og ressurser til funksjonshemmede.

Slide DISASTER RELIEF Humanity First har respondert i over 150 kriser i 66 land på tvers av seks kontinenter og hjulpet over 1,3 million ofre for jordskjelv, oversvømmelser, tørke, konflikter og diverse andre kriser.

HF tilbyr en rekke tjenester som bl.a. medisinsk nødhjelp, husly, mat og vann, hygiene i samarbeid med andre partnere. Når en umiddelbar krisehåndtering avsluttes, tilbyr vi rehabilitering i form av utdanning, yrkesopplæring, langvarig infrastruktur for vann og ivaretagelse av foreldreløse.
Slide DISASTER RELIEF Humanity First har respondert i over 150 kriser i 66 land på tvers av seks kontinenter og hjulpet over 1,3 million ofre for jordskjelv, oversvømmelser, tørke, konflikter og diverse andre kriser.

VI tilbyr en rekke tjenester som blant annet medisinsk nødhjelp, husly, mat og vann, hygiene i samarbeid med andre partnere. Når en umiddelbar krisehåndtering avsluttes, tilbyr vi rehabilitering i form av utdanning, yrkesopplæring, langvarig infrastruktur for vann og ivaretakelse av foreldreløse.

Slide ORPHAN CARE Det antas at over 150 millioner barn er foreldreløse som et resultat av konflikter eller helsemessige årsaker. Realiteten er verre enn det man kan forestille seg. Uskyldige barn som leter etter omsorg, blir kidnappet og utsatt for grove overgrep, menneskehandel, organtyveri, prostitusjon, stoffmisbruk og listen fortsetter. Med arbeidet som gjøres for å bekjempe dette per dags dato vil det ta MINST 50 år før de fleste barna er i trygghet. Dette er 50 år for mye, og vi har ikke råd til at flere liv blir ødelagt på denne måten.

Humanity First har som formål å gi foreldreløse en trygg oppvekst og den beste muligheten til å bli selvstendige i sitt fremtidige liv. Dette omfatter å ta vare på deres helse, mat. husly, utdanning og yrkesopplæring.
Slide ORPHAN CARE Det antas at over 150 millioner barn er foreldreløse som et resultat av konflikter eller helsemessige årsaker. Realiteten er verre enn det man kan forestille seg. Uskyldige barn som leter etter omsorg, blir kidnappet og utsatt for grove overgrep, menneskehandel, organtyveri, prostitusjon, stoffmisbruk og listen fortsetter. Med arbeidet som gjøres for å bekjempe dette per dags dato vil det ta MINST 50 år før de fleste barna er i trygghet. Dette er 50 år for mye, og vi har ikke råd til at flere liv blir ødelagt på denne måten.

Humanity First har som formål å gi foreldreløse en trygg oppvekst og den beste muligheten til å bli selvstendige i sitt fremtidige liv. Dette omfatter å ta vare på deres helse, mat. husly, utdanning og yrkesopplæring.

Slide FOOD SECURITY Over en milliard mennesker er i fare for underernæring som følge av dårlig matvaresikkerhet av mange årsaker. Over 25.000 mennesker dør av sult hver dag, omtrent 10.000 av dem er barn.

Humanity First har som formål å styrke disse menneskene der det er mulig, for så å få dem til å klare å komme seg ut av fattigdom. Dette inkluderer matbanker og matlagre i samfunn med høyere inntekt, og bistand til landbrukssamfunn i lavinntektsland til å gå fra selvbergingsjordbruk til kommersielt jordbruk gjennom løsninger som å øke avlinger, redusere sløseri og bruke teknologi for å bidra til å gjøre rå avlinger til matvarer med høy verdi. Hvert år hjelper vårt Matsikkerhetsprogram over en kvart million mennesker.
Slide FOOD SECURITY Over en milliard mennesker er i fare for underernæring som følge av dårlig matvaresikkerhet av mange årsaker. Over 25.000 mennesker dør av sult hver dag, omtrent 10.000 av dem er barn.

Humanity First har som formål å styrke disse menneskene der det er mulig, for så å få dem til å klare å komme seg ut av fattigdom. Dette inkluderer matbanker og matlagre i samfunn med høyere inntekt, og bistand til landbrukssamfunn i lavinntektsland til å gå fra selvbergingsjordbruk til kommersielt jordbruk gjennom løsninger som å øke avlinger, redusere sløseri og bruke teknologi for å bidra til å gjøre rå avlinger til matvarer med høy verdi. Hvert år hjelper vårt Matsikkerhetsprogram over en kvart million mennesker.
Slide FOOD SECURITY Over en milliard mennesker er i fare for underernæring som følge av dårlig matvaresikkerhet av mange årsaker. Over 25.000 mennesker dør av sult hver dag, omtrent 10.000 av dem er barn.

Humanity First har som formål å styrke disse menneskene der det er mulig, for så å få dem til å klare å komme seg ut av fattigdom. Dette inkluderer matbanker og matlagre i samfunn med høyere inntekt, og bistand til landbrukssamfunn i lavinntektsland til å gå fra selvbergingsjordbruk til kommersielt jordbruk gjennom løsninger som å øke avlinger, redusere sløseri og bruke teknologi for å bidra til å gjøre rå avlinger til matvarer med høy verdi. Hvert år hjelper vårt Matsikkerhetsprogram over en kvart million mennesker.