VÅRT ARBEID GI ET BIDRAG UTGJØR EN FORSKJELL Humanity First jobber for å fremme og beskytte menneskers liv og verdighet.

Slide NYHETER OG OPPDATERINGER COVID-19 Pandemien har bidratt til å gjøre det vanskelig for våre unge å få den oppfølgingen de trenger. Ta kontakt med oss for gratis leksehjelp Utviklingsprosjekt i Niger Humanity First Norge har i Samarbeid med det lokale teamet i Niger satt i gang et langsiktig utviklingsprosjekt. Skoleprosjekt i Ghana Våre frivillige var nylig i Ghana for et skole-renoveringsprosjekt med mål om å utvikle det lokale teamet.

Slide COVID-19 ARBEIDET 269K Verneutstyr PPE utstyr og materialer distribuert 151 Sykehus støttet over hele verden over 777K Mennesker hjulpet Under denne krisen 10M Måltider delt ut til kriserammede

Slide LOKALE PROSJEKTER Mat for bostedsløse Fra pandemiens begynnelse har våre frivillige servert mat til bostedsløse i Oslo. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Røde Kors og Matsentralen. Leksehjelp Pandemien har bidratt til å gjøre det vanskelig for våre unge å få den oppfølgingen de trenger. Ta kontakt med oss for gratis leksehjelp Gratis førstehjelpskurs Vi tilbyr gratis livreddende førstehjelpskurs til skoler, foreninger og arbeidsplasser. Ta kontakt for mer informasjon!

Slide DINE DONASJONER STØTTER VÅRT VIKTIGE ARBEID GI ET BIDRAG

Slide Jeg ble opplært her av Humanity First i begynnelsen av 2004, og ble deretter jeg ansatt ved institusjonen for å videreformidle det jeg lærte til studentene. Dette har virkelig virkelig forandret livet mitt!
Lamin Jai IT LÆRER
Slide Denne medisinske leiren har vært nyttig for samfunnet vårt fordi vi har bodd her i over 8 år uten muligheten til å oppsøke en lege eller spesialist som kan diagnostisere sykdommene vi lider av. Mashood Jawo LOKAL UNGDOMSLEDER
LIVENE VI FORANDRER

Slide HVORFOR GJØR VI DETTE? 250M Uten skolegang Barn mellom 6-17 94% Av malaria dødsfallene i 2018 fant sted i Afrika 12K Dødsfall som følge av naturkatastrofer i 2018 2 MRD Drikkevannskilder er kontaminert med avføring 18M Årlige dødsfall av hjerte- og karsykdommer 785M Uten tilgang til rent drikkevann 22% Av helsevesen mangler vann 4 MRD Orale sykdommer påvirker halve verdens befolkning 821M Mennesker led av sult i 2018 94% Av fødselsdødsfall finner sted i lavinntektsland 2 MRD Mennesker har nedsatt syn

  humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno         humanityfirstno       FØLG OSS PÅ INSTAGRAM