Om OssHumanity First er en internasjonal veldedig organisasjon. Den ble grunnlagt for å fremme og beskytte menneskers liv og verdighet. Dette er en ikke-politisk, ikke-sekterisk internasjonal hjelpe- og utviklingsorganisasjon, som arbeider for verdens fattigste og mest sårbare mennesker.

Humanity First ble etablert i Storbritannia i 1992 og opererer i 33 land i seks kontinenter. Majoriteten av våre hjelpearbeidere og administrasjon er ulønnende frivillige og våre administrative utgifter er ubetydelige. Bistandsverdien av midlene vi samler inn er betydelig høyere på grunn av de lave lønnskostnadene.

Humanity First sine mål er å:

  • Hjelpe ofre for naturkatastrofer eller menneskelige konflikter.
  • Fremme fred og forståelse tuftet på gjensidig toleranse og respekt.
  • Styrke menneskers evne til å hjelpe seg selv.

Humanity First ble registrert i Norge i 1996, og har siden den gang hovedsakelig arbeidet med å samle inn midler til prosjekter i internasjonal regi.